Mod skin lol 2.2 pro update


Trong phiên bản này mod skin lol 2.2 bổ sung phần shop cho game liên minh huyền thoại

Với phiên bản này thì mod skin lol 2.2 tương thích với phiên bản game liên minh huyền thoại ở  bản 5.7

Giúp bạn fix lỗi tìm thấy ở liên minh huyền thoại bản 2.1

Có thêm chức năng đặc biệt trong game liên minh huyền thoại với bản skin mod lol 2.2 là x2 ip liên minh huyền thoại tự động kích hoạt chạy tool

Download phiên bản mod skin lol 2.2Ngoài ra còn khá là nhiều bản mod skin lol khác có thể bạn cần quan tâm 

Đặc biệt là bản mod skin lol 2.9 .Nếu bạn quan tâm vui lòng click tại đây