Game thời đại hiệp sĩ 2 hack

Game thời đại hiệp 2 có nguồn gốc là game hiệp sĩ

Khi được đổi tên đồng thời cũng nâng cấp rất nhiều , cải thiện những yếu điểm còn tồn tải ở phiên bản trước

Vui vui nên mình muốn hướng dẫn ae mod với phiên bản hack game thời đại hiệp sĩ 2 với phiên bản mới nhất

Mục đích thời đại hiệp sĩ hack


Giúp các bạn chơi game tốt hơn
Ít tốn chi phí

Chức năng thời đại hiệp sĩ online


Giảm giá pet tiểu tiên
Thêm item đồng tiền horae
Không khóa các hành trang
Khi quái rớt vật phẩm có thể khóa hoặc không khóa

Bất kể là trang bị tím hay cam đều có thể vứt

Tự động nhặt đồ
Tự động click
Tự động giết quái
Ghép x2

Speed và fixlag


Download game thời đại hiệp sĩ hack android
Download game thời đại hiệp sĩ android bản gốc